Савез пчеларских организација Војводине објављује листу предавача за 2018 годину

Р.бр.

Име и презиме

Место и телефон

Теме

1.

Др Нада Плавша

Нови Сад 066/643-5896 

1. Болести пчела и пчелињег легла

2. Квалитет меда

3. Допунска исхрана пчела

2.

Др Иван Пихлер

064/1352899


1. Ројење и разројавање пчела.

2. Изимљавање пчелињих друштава.

3. Јануар, фебруар и март на пчелињаку.

4. Пчелињи отров и његово сакупљање.

5. Узгој и замена пчелињих матица на сопственом пчелињаку.

3.

Мр Стојан Анђелковић

Нови Сад  021/897-095, 063/1897-095, 060/5897-095

1. Интегрална заштита пчелињих друштава од варое

2. Примена оксалне киселине

3. примена мравље киселине

4. Биотехничке мере за сузбијање варое

5. Савремена пчеларска пракса

6. Пчеле и закон

7. Климатске промене

4.

Јанош Балинт

064/1645756

1.Техника пчеларења са фараровим кошницама.

2.Правилно узимљавање пчелињих заједница.

3.Пролећни развој.

4.Узгој матица.

5.Разројавање пчелињих заједница.

6.Технологија сакупљања полена.

7.Теме по избору.

5.

Саша Чолак

063/8855496

1.Метод пчеларења у стационираним условима пролагодјен сунцокретовој паши.

2.Август – новембар пут којим се редје иде.

3.Сви моји пчеларски алати.

6.

Драгољуб Матић

069/3429711

1.Технолиогија рада са пчелама током године и постизање високих приноса.

2.Технологија производње матица.

3.Технологија пчеларења ЛР кошницом.

4.Технологија производње матичне млечи

7.

Др вет. мед. Јовица Марцикић

064/3147224

1.Прописи о здравственој заштити пчела.

2. Исхрана пчела.

3.Болести пчела-Вароза.

4.Болести пчела-Америчка куга.

5.Алергија у пчеларству.

8.

Илинчић Синиша

 

заштитар биља и пчелар

063/244 527

1.Заштита биља и пчеларство – пестициде и пчеле.

9.

Владимир Хуњади

Петроварадин 021/433-271, 063/869-9978

1. Спречавање ројидбеног нагона за све типове кошница са покретним саћем

2. Биолошка заштита од варое.

3. Уништавање варое аеросолом

4. Техника пчеларења АЖ кошницом

10.

Ђорђе Мркић

Ветерник 021/824-220, 063/534-3230

1. техника пчеларења са циљем повећања квалитета и квантитета производа

2. Пћеларење  Аж кошницом уз ограничавање матице (рад са касетом-више меда)

11.

Живослав Стојановић

Суботица 024/753-771 063/510-598

1.Хидро-геолошко-метеролошки утицај на лучење нектара,

2. Припрема друштва за главну сунцокретову пашу,

3. Рад на пчелињаку у току године

12.

Др мед. Видоје Кулић

Сомбор, 025/442-981, 064/239-8747

1. Реакција организма човека на пчелињи убод и прва помоћ,

2.Десензибилизација (смањење и отклањање алергије) алергичних особа на пчелињи отров

13.

Драгослав Бугарски

Бачко Петрово Село,   021/803-597,

 

1.Технологија пчеларења ЛР кошницама, уз приказ видео филма,

2. Узгој матица за сопствене потребе Јентеровим апаратом

14.

Саша Tатомиров

 

1. Мој начин пчеларења на професионалном пчелињаку

2. Производња висококвалитетних матица на мом пчелињаку

3. Мој начин пчеларења са кошницом Родна Воја

4. Употреба природних лековитих препарата у пчеларству

5. Како стимулисати пчеле у пролеће за високе приносе

6. Правилно зазимљавање - пуна кошница пчела у пролеће

15.

Саво Тадић

025/830-505

065-830-50-50

1.Економика породичног пчеларења са освртом на технологију рада.

 2.Породично професионално пчеларење

3.Пчеларење ЛР кошницом на великом пчелињаку борба против ројења и производња матица

16.

Дејан Ћукаловић

Инђија, 022/559-550,

 060/444-01-20

1. Рад на пчелињацима јесен/зима

2. Рам грађевњак-разлог више

3. До добре матице на мањем пчелињаку

17.

Тома Павлић

 022/471-675,

 022/579-569, 063/512-932

1. Практична употреба лекова у борби против болести пчела

18.

Војислав Капор

Мишићево, 063/513-459

1. Рад са ЛР и АЖ кошницама