spov-logo
1. Uskoro će biti objavljen izmenjeni Pravilnik o registraciji pčelinjaka, po kome će svi držaoci pčela biti obvezni da se registruju Treba da se aktivno uključi svako društvo na svom području da bi se ovaj posao obavio ...